این اسب بخار ترمز چرخ محرک را اندازه می گیرد

میزان مرغوب بودن بد سوخت یا روغن سیلندر، فرآیند احتراق نامناسب، روزگار بندی نادرست سوخت، ساییدگی لاینر و غیره برهان طبیعی فرسودگی رینگ های پیستون هستند. آیا می توانید حلقه های پیستون را بدون انقطاع نمودن موتور تعویض کنید؟ حلقه ها حیاتی آب بندی میان پیستون و شیر سیلندر تامین می شوند. هدف تپت مهیا کردن تراز صاف به جهت بادامک برای فشار دادن فنر سوپاپ یا این که شیر محل ورود و پیستون شاپ خروجی است. شیر برقی: شیر کنترلی است. حلقه زیر به عنوان رینگ در دست گرفتن روغن یا حلقه خراشنده شناخته می شود و مقدار روغن اعصاب کننده را که از دیواره سیلندر به بالا یا تحت عبور می نماید کنترل می کند. انتهای بالای موتور چیست؟ دلایل متعددی به جهت داشتن درک اهمیت از روش کارایی موتور خودرو شما وجود دارد. اکثری از موتورهای تخت دارای هوا خنک می شوند. رینگ های پیستون جزء مضاعف مهمی هستند. چطور بفهمم به چه ترازو حلقه پیستون نیاز دارم؟ اگر شما نیاز به جدا نمودن پیستون دارید، پس من فرض می کنم دست‌کم قصد دارید رینگ ها را بده بستان کنید. قالب را از مخزن بیرون کرده و اجازه بدهید آب تخلیه شود. همین ناشی از مسافت زیاد پیستون و سیلندر است. آیا آب می تواند به حلقه های پیستون آسیب برساند؟ به طور متوسط، ارتفاع عمر حلقه های پیستون حدود 100000 مایل است. آیا می توانم فقط حلقه های پیستون را تغییر دهم؟ پارامتر عمومی را به انتهای پنجره ای که می خواهید استعمال کنید تغییر‌و تحول دهید. ارزان ترین روش برای “تعمیر موقت” همین موتور استعمال از روغن غلیظ خیس از حد معمول است. پس از ردوبدل رینگ های پیستون، آن ها بایستی موتور را دوباره عده کرده و دوباره در وسیله نقلیه شما کارگزاری کنند. براین اساس برای مدیران سوله بسیار حیاتی می باشد که اصول پمپ های پیستونی و طرز عملکرد پمپ های پیستونی هیدرولیک را ادراک کنند. پیستون یا به برهان مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر که احتراق شده هست حرکت می نماید یا این که پیستون به استدلال فشرده شدن ترکیب سوخت و هوا حرکت می کند. تراز خلاء که در حالت کاری واقعی میزان گیری می کنید، به عامل متغیرهایی مانند موقعیت روغن، وضعیت سر گیج، جور وکیوم گیج مورد به کار گیری و کالیبراسیون گیج، به طور کلی فشار پایینی نخواهد داشت. این می تواند به عامل انفجار و زنگ زدن سوخت از انژکتور نشتی یا این که وقتی که سوخت مهم هوای آلوده و کثیف ترکیب می شود باشد.