دانشگاه علم و صنعت میسوری

فرمان اجرایی 13800، تقویت امنیت سایبری شبکه های فدرال و زیرساخت های حیاتی، چارچوب را به جهت ایالات متحده ناخواسته کرد در فوریه 2014 NIST چارچوب امنیت سایبری NIST را منتشر کرد که به تیتر راهنمایی داوطلبانه به جهت سازمان ها برای رئیس و کاهش ریسک امنیت سایبری فعالیت می کند. Hair, سایت Calley (10 فوریه 2015). “رده بندی 50 دانش کده “دست ناچیز گرفته شده” در ایالات متحده” USA Today. در سال 2016، میسوری S&T دومی را به اسم EcoVillage، متشکل از محل ورود های Decathlon از پاراگراف خانه آفتاب پرست 2013 و خانه آشیانه 2015 معرفی کرد. در سال 2016، همین گروه پس از شش سال عدم کمپانی در چالش خورشیدی آمریکا، چهارم شد. این تیم وسایل نقلیه خودرانی می‌سازد که مسیرهای موانع متشکل از نشانگرها و موانع را طی می‌کنند. در مسابقات سال 2002 همین مجموعه منزلت نخستین را در تبرید، جایگاه دوم در تعادل انرژی و سوم را در آب داغ کسب کرد. مدیریت جمهور تئودور روزولت ساموئل دبلیو استراتون را به عنوان او‌لین کارگردان منصوب کرد. بخش مهندسین فارغ از مرز در میسوری S&T حساس چهار پروژه در بین المللی در حال انجام در گواتمالا، اکوادور و بولیوی است. در 20 مه 1875، 17 مملکت از 20 میهن سندی به نام کنوانسیون متریک یا این که معاهده متر را امضا کردند که بر اساس آن محل کار میان المللی اوزان و معیارها تحت در دست گرفتن یک کمیته میان المللی گوشه ای کنفرانس عمومی اوزان و معیارها تأسیس شد. معیارهای. NIST در حالا گسترش استانداردهای ورقه ها هویتی مدنی به جهت کارمندان و پیمانکاران فدرال هست تا از دسترسی اشخاص غیرمجاز به ساختمان‌های مدنی و سیستم‌های کامپیوتری جلوگیری کند. NCNR دسترسی دانشمندان را به گونه های ابزارهای پراکندگی نوترون مهیا می کند، که آنها در بسیاری از راستا های تحقیقاتی (علوم مواد، سلول های سوختی، بیوتکنولوژی و غیره) به کار گیری می کنند. ارتقای نوآوری و رقابت صنعتی ایالات متحده اهمیت پیشرفت علم اندازه گیری، استانداردها و فناوری به طریق هایی که امنیت اقتصادی را ارتقاء داده و کیفیت زندگی ما را بهبود می بخشد.