گزیده کتاب الکترونیکی رایگان: هر علامت (خورشید) به یک خانه نیاز دارد – جمینی

خودشه. مطمئناً، بعضا متوجه خواهند شد که این اصول را می قدرت در سایر جنبه های زندگی آنها نیز به کار برد. شما با ابزارهایی متحول خواهید شد که به شما یاری می کند خرد و خلاقیت را از ذهن خود، به دستان خود، به صفحه ها خویش به جهت کتاب خود بیاورید. همانطور که مکتوب را می خوانید و همینطور می توانید نقدی در آیتم کتاب بنویسید. Scribd به شما امکان می دهد به طور خویش به خویش از شیوه دستگاه ها همگام شوید، تأییدیه های فردی را ارائه می دهد و می توانید عنوان ها خاصی را به شکل آفلاین بخوانید. به جهت انجام همین کار، Kindle یک سیستم تبدیل ایمیل بدون‌پول ارائه می‌نماید که به شما یاری مینماید کتاب‌ها را دارای هر قالب دیگری از طریق پست الکرونیکی در کیندل دانلود کنید. Adobe’s PDF (Portable Document Format) فقط یک فرمت کتاب الکترونیکی نیست، بلکه یک فرمت فایل کامپیوتری دوست داستنی است. اولی توشه در سال 1993 تولید شد و مدت ها قبل از آغاز انقلاب کتاب الکترونیکی محبوب شد. او‌لین گام به سوی رهایی هنگامی واقعه می افتد که ما به فیض نورانی دست یابیم و از او معرفت نفس پاک خویش را به دست آوردن کنیم. ماهیت دوگانه GEMINI را می قدرت اصلی ذره زیر اتمی در فیزیک کوانتومی مقایسه کرد؛ یک لحظه یک موج و لحظه دیگر یک ذره. ماهیت کارماهای جدیدی که در همین زندگی به کار می‌گیریم به نیت درونی ما و روش واکنش ما به شرایطی که اساسی آن مواجه می‌شویم بستگی دارد. حیاتی همین حال، زندگی بدون حضور روح ممکن نیست. دارای همین حال، ادراک درست این حقیقت کلیدی میباشد تا کلیدی سوء تفاهم و سوء به کار گیری از آن، قربانی آن شویم. کلیدی این حال، ما واقعاً تن نیستیم، بلکه روحی هستیم که در تن بومی است. فرمت PRC و Reader تحت BlackBerry، Franklin eBookMan، PalmOS، Symbian، PocketPC، تلفن هوشمند Windows Mobile پشتیبانی می‌شوند. فرمت پست اسکریپت خود ادوبی پایه اسناد PDF را تشکیل می دهد. به جهت ذخیره و انتقال ورقه ها قابل چاپ و قابل حمل ایجاد شده است. Pocket که با یک رابط کاربری خود به خویش تولید شده است، برنامه قابل قبولی می باشد که به خصوص در صورتی که به دنبال بهترین برنامه ای می‌باشید که به گفتار نوشته امداد می کند، در حیث بگیرید. Epic مخصوص کودکان پایین 12 سال ساخت شده میباشد و اصلی 10000 کتاب کودک و کتاب صوتی رابطه برقرار می کند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت اینجا کلیک کنید.