آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

آب اکسیژنه و آب خالص، یک مخلوط «یوتکتیک» (Eutectic) را به وجود میآورند. در ادامه قصد داریم تا انواع واکنشها در آب اکسیژنه را بررسی کنیم. در حدود ۶۰ % ساخت آب اکسیژنه در جهان به به کارگیری در صنایع چوب و برگه به عنوان ماده سفیدکننده اختصاص دارد. آب اکسیژنه یک ماده بی رنگ است. حدود ۵۰ % از ایجاد آب اکسیژنه در عالم در سال ۱۹۹۴ به جهت سپید نمودن خمیر و ورقه به کار گیری می شده است. تقریبا به جهت پاکسازی و سپید نمودن خیلی مورد ها از هیدروژن پراکسید استعمال می شود و ماده ای دوچندان کاربردی است. سازمان طعام و داروی آمریکا وجود میزان مقداری از این ماده را در محصولات آرایشی-بهداشتی از حیث سلامت تایید می کند. پیشگیری : اهمیت فراهم کردن اکسیژن محلول که موقعیت سپتیک را (شرایطی که باعث به تشکیل سولفید بیولوژیکی می شود) مهار می کند. هیدروژن پراکسید از دو مولکول هیدروژن و دو مولکول اکسیژن تشکیل شده است. ، مجزاسازی آب اکسیژنه ممکن میباشد مسیر دیگری را طی کند؛ رادیکالهای آزاد مثل OH (هیدروکسیل) و OOH تشکیل میشوند. به این دلیل، محلولهای اسیدی خنک و رقیق، بیشترین پایداری را از خود نشان میدهند. در محلولهای آبی، هیدروژن پراکسید مهم جور خالص آن تفاوت دارد. امروزه پراکسید هیدروژن تقریباً به طور انحصاری توسط فرایند آنتراكینون تولید می شود که شركت شیمیایی آلمان BASF در سال ۱۹۳۹ آن را تولید و اب اکسیژنه ضدعفونی کننده تصویب آب اکسیژنه حیاتی حنا كرد. همین پروسه تصفیه آب به ویژه برای هر حیوان در شرایط محدود بسیار موءثر است. تصویر زیر، یک شمای کلی از روند تولید آباکسیژنه را نشان میدهد. از خویش نشان میدهد. بسته به مقدار pH، هیدروژن پراکسید خواص اکسایشی و نزولی از خود نشان میدهد. علاوه بر این، آب اکسیژنه قابلیت و امکان اکسید نمودن ترکیبات شامل گوگرد را هم دارااست و از همین طریق، بوی بد فاضلابها را کاهش میدهد.