آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای گیاه است.به همین استدلال از ادغام کربنات پتاسیم به عنوان یک کود شیمیایی به جهت گیاهان به کارگیری میکنند. این ماده به هیچ تیتر کربنات پتاسیم کود اشتعالزا نبوده است. در عمق 3000 فوتی تحت بستر Saskatchewan ، مقادیر عظیمی از پتاس وجود داراست که می تواند به تیتر یک مبداء مهم برای همین عنصر در آتی در حیث گرفته شود. همین ادغام به استدلال رطوبتگیر بودن بایستی در انباری تماما خشک و سر بسته اصلی تهویهی مناسب باشد و به به دور از عامل ها ناسازگار اهمیت آن محافظت شود. بنابراین آب حاوی آن می بایست قبل از تخلیه به گوشه و کنار زیست، تعدیل pH شود. به مراد قابل انعطاف سازی آب سخت، می اقتدار آن را به آب اضافه کرد؛ چون مانع از توده شدگی کلسیم، منیزیم و یون های دیگر در آب مشقت بار می شود. کود کربنات کلسیم منجر تقویت ریشه گیاهان، افزایش استحکام گیاه و در نهایت بهبود پرورش گیاه و مراقبت آب در خاک میشود. کربنات پتاسیم میتواند سبب سنتز و انتقال متابولیسم نیتروژن و کربوهیدرات در گیاه می شود. در این طرز مخلوطی از کلرید پتاسیم ، کربنات منیزیم یا این که اکسید منیزیم و دی اکسید کربن زیر فشار قرار می گیرند که باعث تشکیل نمک دوچندان ، KHCO3 · کربنات پتاسیم به عنوان پرکاربردترین نمک قلیایی برای تولید خواص قلیایی در کاکائو معرفی شده است. کربنات پتاسیم یک عدد از مواد شیمیایی هست که به طور گسترده مورد به کارگیری قرار می گیرد و اساسی ویژگیهای کارآمد و اثر گذار بخش اعظمی می باشد. فروش کربنات پتاسیم به رخ پودر سفید یا کریستال های جامد بی رنگ می باشد که طعم نمکی دارد. نمودار واردات و صادرات کربنات پتاسیم در میهن به تفکیک سال در صورت ذیل آمده است. کربنات پتاسیم ایتالیا، یکی از دیگر از برند های موجود از این ترکیب شیمیایی در بازار سرزمین ایران است. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.