آیا ژنیکوماستی خطرناک است؟

دکتر معالج مهدیانی یک عدد از غالب ترین افراد در زمینه معالجه این بیماری است، که تا کنون بیش از تعدادی فعالیت موفق در زمینه ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه مردان را داشته است. داشتن اندامی مختلف کلیدی جنسیت مردانه برای آقایان مطلقا ناراحت کننده و عذاب آور خواهد بود و راستا ی تمسخر و تحقیر از جانب بقیه نیز جنسان را آماده می آورد. کمتر وزن میتواند به ریز شدن سینه در برخی آقایان امداد کند البته گاهی تایم ها بافت غدهای بیش تر سینه سبب ساز میشود که حتی اشخاص لاغر نیز سینههایی تبارک داشته باشند. برتری لیپوماتیک سینه آقایان نسبت به لیپوساکشن چیست؟ علت ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه که می تواند ناشی از ایراد در نسبت استروژن به تستوسترون در مردان باشد و سبب به نشر بافت غدد پستان می شود. در دست گرفتن و تهیه و تنظیم درست میزان چربی در رژیم غذایی و اجتناب از مصرف دوچندان آن می تواند یاری شایانی به شما بکند و سایز سینه ها را کمتر ژنیکوماستی هورمون دهد. بلافاصله پس از عمل، بهبود ملموسی در رخ و ظواهر سینه ساخت میشود. بیماریهایی از قبیل اختلالات غدد باطن ریز (پرکاری تیروئید، ناچیز کاری تیروئید) و بیماری کبدی (سیروز الکلی و غیر الکلی) میتوانند ژنیکوماستی ساخت کنند. در برخی موارد، همین دستور می تواند سبب ساز به تولید درد در بافت پستان پیرمردان شود. چاقی و بیشتر وزن یک عدد از مجرم های با به تیتر دلیل ژنیکوماستی به حساب می آید. در حالی که کمتر وزن می تواند به جهت بعضا از مردان به کاهش ترازو سینهها کمک کند، ولی اکثر وقت ها اوقات، بیش از حد بافت غدهای در سینه وجود دارد که باعث میگردد حتی بیماران مضاعف لاغر نیز اهمیت سینههای بزرگ مواجه شوند و نیاز به ریز شدن سینه حیاتی جراحي يا ليپوساكشن داشته باشند. رژیم غذایی در این مورد ها می بایست اهمیت مواد مغذی البته اندک کالری غنی شود تا باعث به کاهش وزن و درصد چربی شما شود. در واقع شما می بایست مقدار چربی مورد نیاز خود را از منابع چربی اثر گذار مانند ماهی تامین کنید.