اسید سیتریک چیست؟

جوهر لیمو که اسیدی خوراکی هست از مهمترین اسیدهای آلی گزینه استفاده در صنعت های مختلف به ویژه غذایی و دارویی است؛ به طوری که مقدار مصرف آن در صنعت های غذایی بیش از ۷۰ درصد، دارویی ۱۲ درصد، شیمیایی ۱۱ درصد، چرم ۴ درصد، آرایشی – بهداشتی ۲ % و سایر صنعت های ۱ درصد است. مطالعات نشان داده میباشد که این ماده ممکن است در معالجه یا این که پیشگیری از نوروویروس انسانی که از دلایل حساس بیماری های ناشی از مواد غذایی میباشند مؤثر باشد. مقدمه و هدف: آدنوکارسینومای معده به شدت تهاجمی بوده و مبتلایان پاسخ به درمان ضعیفی دارند. اگر‌چه همین ماده به طور طبیعی ایجاد نمی شود ولی به عنوان محصول جانبی ساخت پنیر، شراب و ساخت نان ترش تولید می شود. سیتریک اسید مونو هیدرات، اسید سیتریک آبداری است که از تبلور آب سرد به دست می آید و سیتریک اسید هیدراته یا این که آبدار، اسید سیتریک بی آبی می باشد که از تبلور آب گرم ساخت می شود. غلظت اسید سیتریک در آب لیمو مهم ۴۴/۱ گرم در هر اونس و به عبارت دیگر میزان میان ۵ تا ۶ % است. اسید سیتریک به برهان خاصیت اسیدی و مزهای که دارد، عملاً بعنوان ماده طعم دهنده و حفظ کننده مورد استعمال قرار میگیرد، بخصوص در نوشیدنیها و شیرینیها.همچنین از همین ماده به جهت تثبیت یا حفظ داروها و بهعنوان ضدعفونی کننده در برابر ویروسها و باکتریها استفاده میشود. مواد و روش­ها: در همین مطالعه تعداد 103×5 و105×5 سلول به ترتیب برای باز‌نگری توان زیستی و آپوپتوز مهم غلظت­های 400، 800 و 1600 میکروگرم/ میلی­لیتر اسید سیتریک تیمار و در زمان­های­ 24، 48 و 72 ساعت، انکوبه شدند. اهمیت همین اکنون در کنسرو سازی و به منظور طراوت رنگ میوه ها، اسید اسکوربیک می تواند موءثر تر واقع شود. در نوشابه های مشکی اسید فسفریک به عنوان طعم دهنده گزینه استفاده قرار می گیرد و در نوشابه های زرد عموما محصول فوق نقش بهبود دهنده ی طعم و افزایش زمانه ماندگاری فرآورده را دارد. همچنین به تیتر یک آنتی اکسیدان، پلاستیسایزر و مواد شوینده به کارگیری می اسید سیتریک از چه جایی تهیه کنیم شود. ولی همین دستور به معنی این نیست که MCA یک کپک سیاه هست و اکثر افراد هیچ واکنش منفی نسبت به آن ندارند. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از اسید سیتریک در شامپو ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.