اقامت در کلوپ پرنسس و ساحل همیلتون در برمودا • بلوند در خارج از کشوراقامت در کلوپ پرنسس و ساحل همیلتون در برمودا • بلوند در خارج از کشور