برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

واضح می باشد مونتاژ پایانی برجهای خنک کننده اهمیت قطر بیشتراز 220 سانتی متر در محل پروژه دارای پرداخت هزینه جداازهم انجام خواهد گردید. برج های خنک کننده به ادله اینکه خنک سازی و دفع گرما را از روش تبخیر انجام می دهند، هدر رفت آب گرم شده فراوان یه خرده دارا هستند و یکی از از ناچیز هزینه ترین و به صرفه ترین سیستم های خنک کننده به حساب می آیند. در پایین اساسی ترین و اهمیت ترین مشکلات پیش آمده و روش عیب یابی و برطرف کردن آن‌ها را می رسوب زدایی برج خنک کننده گوییم. رشته برج خنک کننده (Cooling tower fan) یا پروانه حیاتی ترین و اهمیت ترین نصیب سیستم هوا دهی در برج می باشد که بر روی راندمان کولینگ تاورها به شدت تاثیرگذار هست فنها در برج خنک کننده حجم زیادی از هوا را در درون برج به جریان درمیآورند که باید اصلی حداکثر راندمان و دست کم لرزش باشند ،همچنین جریان هوا بر اساس، عرض تیغه ، قطر پروانه و شتاب چرخش فن در انواع فن ها مختلف است. به سیستم های خنک کننده آب، برج خنک کننده یا کولینگ تاور(cooling tower) گفته می شود. و نکته اخیر اینکه آب خروجی از برج خنک کننده نسبتاً تا دمای هوای مرطوب محفظه خنک می شود که غالبا 2 تا 3 درجه خنک تر ازدمای هوای خشک گوشه و کنار می باشد. 2. کمتر دمای آب تا نزدیکی دمای مرطوب محیط. عدم افت راندمان: در محفظه های خشک و نیمه خشک ایران، این دستگاه اصلی یک چک کردن و رسیدگی عمدتاَ با توان کار کرده و دچار افت راندمان نمی گردد. تجهیزاتی همچون تشتک، نازل، لولههای ورودی، پکینگ برج خنک کننده در معرض رسوب گرفتگی قرار دارا هستند که ممکن است موجب کمتر راندمان برج خنک کننده گردد و یا منجر فشار به موتور و خرابی و از فعالیت افتادن تمام برج گردد. البته به طور کلی اهمیت ذیل آوردن دشواری آب رسوب گذاری کم میگردد و حتی فارغ از گشوده کردن پکینگ ها اصلی فشار آب تمیز میشوند، همچنین برای متعادل سازی دشواری آب داخل کولینگ تاور باید آب تشتک در دورههای زمانی منظم بلودان ( تخلیه ) شود. بلودان در برج خنک کننده به فعالیت تخلیه آب تشتک به مقدار مشخص و معلوم بر مبنا حجم آب باطن سیستم گفته میشود. براین اساس در کل همین فرآیند، آب حیاتی هوا هیچگونه برخوردی نداشته و در عاقبت فعالیت تبخیر در تاور خنک ساز مداربسته حادثه نمی افتد. در صورت عدم نصب سیستم کنترل هوشمند ، واجب میباشد دست‌کم یک ترموستات اهمیت قابلیت دستور جدا و وصل به موتور رشته برج های خنک کننده برای مواقعی که هوا معتدل خیس است روی لوله آب خروجی از برج های خنک کننده تا کلکتور پمپهای برج های خنک کننده کارگزاری گردد تا قابلیت و امکان در اختیار گرفتن بیشتری بر روی دمای آب خروجی از برج خنک کننده داشته باشیم. در این دستگاه آب از بالای برج و هوا در مغایر جهت آن از زیر وارد می شود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه برج خنک کننده پرتو آبگردان بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.