برنامه بدنسازی 2 روز در هفته {برنامه پا، دست، شکم} – موج کوه

تمریناتی که در بالا گفته شد به رخ عمومی بوده و خوب تر می باشد خود میزان وزنه و همینطور تعداد دفعات انجام این تمرینات را به جهت خود شخصی سازی کنید. همچنین میتوانید روزهایی که گروه عضلات یگانه را تمرین میدهید را جا به جا کنید، تنها به یاد داشته باشید که ماهیچه ها پهناور (سینه و تحت بغل) را قبل از عضلات کوچکتر ( سرشانه و جلو بازو و پشت بازو) تمرین دهید. ممکن است نیز به طور اتفاقی از یک تیم عضله در هفته عمل زیادی بکشید. درصورتیکه همین اتفاق بیافتد و احساس کردید که به اندازه الزام بازیابی نکرده اید، تمام یک هفته را کامل از هر تمرینی که به آن گروه عضله فشار بیاورد بدور شوید. به طور کلی هر ست تمرینی که در آن زمانه قرارگیری عضله پایین فشار کمتر از ۲۰ ثانیه باشد به مراد افزایش نیرو و قدرت تلقی می شود در صورتی که ست هائی که در آن عضله حدود ۴۰ تا ۶۰ ثانیه ذیل فشار قرای می گیرد هایپرتروفی عضلانی را مدنظر دارد. هر برنامه بدنسازی نباید اکثر از 30 روز و کاهش از 25 روز باشد، چرا که در‌حالتی که برنامه بیشتر از 30 روز باشد، بدنتان واکنش خود را نسبت به برنامه کمتر می نماید ( به عبارتی به برنامه بدنسازی عادت کرده هست و به مرور دوران دیگر تغییر و تحول نخواهد کرد) و میبایست هر ماه، نوع برنامه و فشار تمرینی، تغذیهای تغییر‌و تحول کند تا نسبت به هدفی که دارید، بدن بتواند خود را تغییر دهد و همچنین چنانچه برنامه کمتر از 25 روز باشد، ممکن میباشد تن واکنش خویش را نسبت به برنامه متوقف نماید و به به عبارتی چیزی که در ابتدای انجام برنامه بوده اید، افت کنید. همچنین ممکن هست که ناکافی بودن زمانه استراحت سبب ساز خستگی بیش از حد عضله‌ها شود. اینها مواردی است که مربیان ما در مجموعه ورزشی رویش همواره زیر حیث دارند و به ویژه به اشخاصی که مبتدی و تازه کار هستند در نظر داشتن زمان استراحت ما بین تمرینات را تأکید می کنند. حیاتی تغییر تحول مدام برنامه ورزشی خود، حتی تنها تغییر‌و تحول ترتیب حرکات، خواهید دید که مدام روز بعد از آن از تمرین عضلاتتان درد دارا هستند و خسته میباشند و بیشترین بازده را از تمرینات خود بدست خواهید آورد. همیشه مراقب تمرین بیش از حد باشید. اولیه از همگی احتمالا در ستها بیش از حد به خود فشار میآورید، اگر 14 ست جلو بازو را تا نهایت توان خویش پیش میبرید میتوانید مطمئن باشید که عضلات برای هفته آتی بازیابی و ترمیم نخواهند شد. در این دو روز احتمال دارد احساس نمایید که ریز شده اید، ولی تن شما به جهت بازیابی و ترمیم به روزگار نیاز دارد. مدت دوران جلسه تمرینی را یادداشت کنید تا بتوانید آن را اهمیت جلسات بعدی مقایسه کنید. حتی بدتر از آن اینکه چند از مربیان ریتم اجرای حرکت را هم مضاعف اهمیت تلقی می کنند اینجا است که تئوری تکرارهای فوق آرام فرایند یکنواخت پیدا می کند تا آنجایی که به علم تمرین مربوط می شود هر کس بتواند بیشترین مقدار فشار را در کوتاهترین زمانه بر بر روی عضله وارد سازد پیروز است. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از برنامه بدنسازی 6 روز در هفته ، شما شاید می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.