تاریخچه شرکت آدیداس/ ادیداس Adidas و نحوه تشکیل آن

در ماه مارس 2015 پنج سال تصمیم تجاری استراتژیک گروه ادیداس به معرض نمایش نهاده شد. فروش آن‌ها به دویستمیلیون دلار کاهش پیدا کرد و نایک رکورد ۲.۴میلیارد دلار را برای خود ثبت کرد. ناگفته نماند در به عبارتی روزهای اولیه ثبت ، کمپانی کفشی تولید کرد که معروف به کفش آدیداس کتونی آدیداس ترکیه 3 خطی بود. جکسون آدیداس را تهدید به تحریم کرد و به نقل از گزارشات، از طرف دیگر، امید میرفت که دیوید استرن کاربر کمیسیون NBA نیز دخالت کند. در المپیک سال ۱۹۶۴ توکیو، ۸۰درصد از مدالهای مسابقات به ورزشکارانی اهدا شد که از کفش مارک آدیداس استفاده میکردند. در 18 آگوست 1949 آدی داسلر شرکت ” کفش ورزشی آدیداس ” را تاسیس و حساس 47 خدمتکار در شهر کوچک هرتسوگن اوراخآغاز به کار کرد. رقبای آدیداس در آن سالها همین برند را نشانه برتری در تجهیزات و فناوری تولید و مواداولیه میدانستند. درنهایت، آلمانیها آن مسابقه را اصلی برد سه بر دو به نقطه نهایی رساندند. تا پایان ده سال ۱۹۸۰، ضربات دشواری به آدیداس در آمریکا وارد شد. در سالهای بعد، مشکلات گوناگون سیاسی و کسبوکار، تاپی را از رئیس صحیح آدیداس بازداشت و در سال ۱۹۹۲، او رئیس شرکت را به گیلبرت بوکس داد. برند آلمانی در سال ۱۹۸۹، بیش از ۷۷میلیون دلار متضرر شد و در سال بعد، خانواده داسلر کل شرکت را به مبلغ قلیل ۲۸۹میلیون دلار به کارآفرین ۴۷ساله فرانسوی بهنام برنارد تاپی فروخت. بهعلاوه، تاپی از همان زمانه به دنبال خریداری برای آدیداس بود. موفقیتهای گفتهشده، آدیداس را به فرمانروای صنعت کفش در جهان بدل کرد. پس از پیروزی المپیک برلین، سبک جدیدی از عقد قراردادهای آدیداس آغاز شد. آدیداس فی مابین سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ خیلی از عرضه کنندگانی که برای اتحادیه پیمانکارانی کلیدی سابقه دستمزد کاری و دارای کم فراهم میکردند، رد میکرد. شما میتوانید جدیدترین کفش های بزرگسال مردانه و زنانه و همینطور جوانانهی دخترانه و پسرانه و کودک گانه را که منحصر به فرد پیاده روی و استعمال روزمره هستند در شیک ترین و به روزترین مدلها از برند ادیداس انتخاب کنید. دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، رقابت در این صنعت به اوج رسید و وضعیت آدیداس را بهعنوان برترین برند ورزشی بهخطر انداخت. ابتکار اختراع دیگر آدی که شتاب جهانیشدن مارک آدیداس را یک سری برابر کرد، کفشهای منحصر فوتبال اهمیت استوکهای پیچی بود.