جراحی لیفت سینه یا ماستوپکسی چیست؟

فرم اهمیت سینه چیزی در حدود ۴ الی ۶ ماه پس از عمل قابل قضاوت است. عمده جراحان، این جراحی را برای افراد ذیل ۱۸ سال، باردار، در درحال حاضر شیردهی و بیمارانی که انتظارات فانتزی از این جراحی دارا‌هستند انجام نمیدهند. بنابراین، سفارش می شود به جهت انجام فعالیت ماستوپکسی تا زمان بچه دار شدن شکیبایی نمایید زیرا در صورت بارداری آن‌گاه از جراحی، به احتمال دوچندان جراحی نوسازی اضطراری است. پس از انجام همین کار زیبایی به بیماران سفارش می شود که برای این که مراحل بهبودی و نقاهت به مهربانی پیش رود باید روز های ابتدایی به استراحت در خانه اختصاص دهند و از انجام فعالیت فیزیکی و طاقت فرسا دوری کنند. بدین ترتیب انتخاب بهترین جراح ماستوپکسی گرچه ارزش لیفت سینه را پایین تاثیر قرار می دهد، اما می بایست جز حق تقدم های شخص مراجعه کننده به جهت انجام کار باشد چرا که علاوه بر عاقبت راضی بودن بخش، می تواند عوارض و خطرات آن‌گاه از انجام فعالیت را نیز کاهش دهد. البته در رخ رغبت مریض ، جراح می تواند به طور به طور همزمان کار ارتقاء یا این که کمتر حجم پستان را عمل زیبایی لیفت شکل اصلی نخ نیز انجام بدهد. برش به شکل یک لنگر ( T برعکس شده ) : در این مدل برش سه خط برش وجود دارااست . در همین موردها می اقتدار هم روزگار حساس لیفت سینه ، فعالیت ریز نمودن سینه ( ماموپلاستی ) را هم انجام داد تا عاقبت نهایی ، بیشترین حد رضایت مندی در فرد را به همپا داشته باشد . در این جور برش می توان نیز زمان با فعالیت لیفت سینه ، جراحی پروتز سینه هم انجام اعطا کرد . نکته مهمی که می بایست به آن اعتنا کرد همین هست که در اینگونه فعالیت ها، محافظت های پس از کار اثر گذاری اکثری در کوتاه بودن دوره نقاهت و اندک درد بودن آن دارد. همگی جراحی های زیبایی اعم از بینی و اجزای شکل و یا اندام های تن حساس دردها و مراقبت های یگانه خود همپا هستند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم هزینه ی کار لیفتینگ صورت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.