دانش پژوهان شیمی-نماینده مرک در ایران / اسید فرمیک 100-98% کد مرک 100264

آن گاه با استعمال از یک کمپرسور به فشار 65 اتمسفر می برسد و در ادامه به رآکتور همزن دار کربونیلاسیون انتقال داده می شود. این اسید به خوبی اهمیت آب و بخش اعظم حلالهای آلی قطبی ترکیب میشود. “متانوئیک اسید” به عنوان مواد افزودنی صنایع غذایی ، در ایجاد کاتالیست آلومینیوم ، سنتز مواد دارویی همچون انسولین و کافئین، سنتز پنتا اریتریتول ، تولید روغن سویای اپوکسی شده بکار می رود. CO2 اسید فرمیک اهمیت پنتا کلرید فسفریک واکنش می دهد و سبب تشکیل فرمیل کلرید ، کلرید فسفریل و کلرید هیدروژن می شود. در سال 1855 شیمیدان فرانسوی دیگری به نام Marcelin berthelot این اسید را حیاتی به کارگیری از مونوکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. لازم بذکر است عمده ترین مصرف فرمیلیک اسید به کار گیری قرار می گیرد. نصیب بیشتر اسید فرمیک به تیتر فرآورده فرعی در ساخت بقیه ترکیبات شیمایی، بویژه اسید استیک تولید میشود. اهمیت همین هم اکنون اسید فوق نسبت به اسید استیک مفید خیس فعالیت می کند و حتی مقدار کمی از آن می تواند باعث تهیه پی اچ شود. همین ادغام نسبتا پیچیده هم یک آزئوتروپ مهم دمای جوش زیر همراه اهمیت آب تشکیل میدهد و اسید فرمیک مایع نیز به دمای پایین نقطه انجماد گرایش دارد. به عامل گرایش همین اسید به لینک هیدروژن، رخ گاز آن از قوانین مربوط به گازها پیروی نمیکند. اسید فرمیک در اکنون حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در فصل زمستان در برخی از کشورها به شکل نمک های گوناگون جایگزین نمک های سنتی شده است، آنهم به دلیل سازش اصلی گوشه و کنار زیست و هم برهان موءثر بودن بالای همین ماده است. تماس پوستی : کلیدی پوست یا لباس تماس نداشته باشد. تماس شغلی : کفش و لباس کثیف را در آورید. تماس شغلی : لباس حفظ کننده مطلوب ، دستکش ، شیلد صورت، دوش و دیده شوی نیاز است. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا این که اکسیژن استفاده نمایید. برای اطلاع از بها و خرید کردن همین کالا اساسی کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان عمده در آیتم اسید فرمیک در پاییز لطفا به تماشا از وب سایت ما.