دستگاه اکسیژن ساز خانگی چیست ؟

POC منشا قابل اطمینان تری از اکسیژن می باشد زیرا بیماران فقط می بایست از شارژ باتری دستگاه اطمینان حاصل کنند. عملکرد درست بدن ما به این مرجع اثبات هوا متعلق است. در محیطهای شهری و اماکنی که دست خوش تغییر تحول بوسیله پیشرفتهای بشر بوده، مقدار آلایندهها می تواند این نسبت را تا حدودی تغییر تحول دهد و تعادل طبیعت را بر هم بزند. این دستگاه ها جریان اکسیژن را به رخ متواتر ساخت می کنند و اصلی الکتریسیته شهری عمل می کنند. در فلومتر یک توپ ریز قرمز رنگ رنگ وجود داراست که هنگام چرخاندن شیر می بایست دقت شود جریان اکسیژن به این توپ دستگاه اکسیژن ساز یوول گونه 8f-5awَ نرسد. چه زمانی به استعمال از یک اکسیژن ساز نیاز داریم؟ اولی تفاوت بیشتر روشی می باشد که برای تأمین اکسیژن مکمل استعمال می شود. تفاوت های متعددی در بین مخازن اکسیژن بی آلایش و یک دستگاه قابل حمل اکسیژن قابل حمل (POC) وجود دارد. تنها تفاوت همین گونه اهمیت دیگر دستگاه ها در اندازه، به کار گیری از باتری در کنار الکتریسیته مستقیم و همینطور وزن آن ها است. تنها پس از بده بستان / دوباره لبریز شدن مخزن می توان مجدد از آن به کار گیری کرد. همینطور این دسته از اکسیژن سازها قدرت تولیدی اکسیژن بیشتری دارا هستند که دربین پنج تا قریه لیتر در دقیقه متغیر است. یکی از از فنآوری های تازه در سیستم اکسیژنسازی طرز (PSA(Pressure swing adsorption می باشد نقش حیاتی را در همین سیستم ، ترکیبی به نام زئولیت بازی می‌کند که اهمیت هزاران خصوصیت منحصر به شخص میباشد. در واقع همین دستگاه دارای مکش هوای اتاق و استخراج اکسیژن موجود در آن، گاز اکسیژن اساسی درصد خلوص مضاعف ایجاد می‌کند و این اکسیژن غلیظ شده بعد به وسیله کمپرسورهای فشار، فشرده شده و به وسیله سوند و ماسک مخصوص، به سیستم تنفسی بیماران هدایت میشود. وجود تغدیه نامطلوب، حضور در شهر های آلوده، عدم وجود درخت و گیاهان در اطراف ما، استعمال دخانیات، عدم وجود تحرک یا این که کار های ورزشی و دست اندرکاران دیگر از با ترین مواقعی میباشند که منجر شده تا تنفسی عادی و بی دردسر، به دغدغه و نقص‌ حساس افراد متعددی تبدیل شود.