دکتر حسین خیراندیش

چنانچه لکها قهوهای درشت یا سیاه باشد، می توان از صفحه زردآلو یا این که کشته یا قیسی که تیزاب نخورده باشد و رنگ کدری دارد، روزی یک مشت خورد که سبب ساز تصفیه کبد هم میشود. ازجمله روشهای موثر به جهت درمان فرورفتگی جای جوش با طب اسلامی که پزشک تبریزیان بر آن تاکید دارا هستند استفاده از صافکننده و رقیق کننده خون می باشد که میتواند لکهای قهوهای پوست را از در بین ببرد. دوچندان عرق کردن بدن موجب رویش میکروب بر بر روی پوست شده که میتواند بیماریهای پوستی را ساخت نماید. حکیم خیراندیش، شاگردان بسیاری را در امر پزشکی سنتی تربیت کردند که هم اکنون به توسعه این طب درگیر هستند. خیراندیش در تشریح جزئیات واقعه انفجار مسجد ابوذر گفت: در یک طرف تریبون حضرت آقا و در یک طرف دیگر آقای محمدحسن هوشیار که مجری برنامه بود حضور داشتند و اولی سؤال راجع به حقوق و دستمزد زنان بود که بعداً مشخص شد خود منافقین همان سؤال را مطرح کرده بودند؛ ضبطی که منفجر شد دقیقاً جلوی آقای هوشیار بود و آنگاه که حضرت آقا، آقای هوشیار را کنار زدند، خودشان جلوی ضبط ایستادند و هنوز پاسخ همین سؤال نقطه نهایی نیافته بود که انفجار واقعه افتاد و بهیکباره حضرت آقا زیر افتادند و یک شوری آغاز شد و همه جلسه به هم خورد من صرفا به وضعیت خاصی به افراد نگاه میکردم و دنبال چهره مشکوک میگشتم که اما چیزی نیز گیر نیاوردم. و به تن بمالید تا هم تعریق بدن کمتر یابد و هم بوی نامطبوع عرق از میان برود. چنانچه جوشانده عناب که کلیدی شکر شیرین شده است را مصرف نمائید خارش تن از دربین می رود. بیشترین شهرت این میوه برای لاغری میباشد چرا که فیبر و پروتئین متعددی دارااست و کالری یه خرده دارد. همین گیاه خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی دارااست و مانع تعریق مضاعف میشود. عرق نمودن دوچندان بدن، می تواند شخص را از انجام فعالیتهای روزانه نیز بازدارد. همینطور سرکه سیب می تواند به کنترل تعریق کمک کند. میتوانید ذیل بغل را شسته و آنگاه پنبه را به سرکه سیب آغشته و بر روی ناحیه عرق بمالید. ازآنجاییکه جوششیرین قلیایی است میتواند اسید را در بدن به تعادل برساند. حتی به جهت پرهیز از عرق تحت بغل و عرق دستوپا نیز میتواند از این روغن به کار گیری کرد. وی اهمیت بیان اینکه تقاضای وزیر بهداشت برای ورود طب سنتی تقاضایی معقول بود، افزود: چین به عنوان خاستگاه کرونا، دارای استعمال از ظرفیت طب سنتی خودشان داروهایی ساختند و به تقابل اساسی کرونا پرداختند و توانستند با سرعت اهمیت این ویروس رویارویی کنند. ترکیب آبزرشک مهم یه خرده عسل، یک شربت فوقالعاده خواهد بود که برای کاهش تعریق تن دکتر ضیایی جراح عمومی مؤثر میباشد. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و طریق به کارگیری از دکتر خیراندیش صرع دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.