راهنمای سامانه ثبت شرکتها آموزش سایت Irsherkat.ssaa.ir

کلیدی وجود سامانه ثبت کمپانی ها، می توان همه پروسه تصویب کمپانی را به رخ غیر حضوری و آنلاین انجام بخشید تا مرحله آخری تکثیر اطلاع رسانی در روزنامه رسمی که مستلزم مراجعه حضوری به دفترها روزنامه رسمی در ثبت کمپانی ها تهران مرز و بوم می باشد. برخی از شرکت ها حساس هدفی به غیر از امور تجاری ایجاد می‌شوند نظیر انجام امور ادبی ، علمی و … مراد از اشخاص، آن کسانی میباشند که در شرکت یا موسسه کلیدی سمت می باشند. در همین صفحه مشخصات پستی کمپانی وارد می شود. برای وارد نمودن شخص سوییچ افزودن فرد نو را کلیک می نماییم. جهت ویرایش یکی از از سهام /سرمایه ها ، ابتدا می بایست در ستون “مشاهده ” بر روی علامت کلیک فرمائید .پس از اکران دیتاها در بالای برگه شما می توانید اطلاعات مورد حیث خود را ویرایش کرده و مجددا جهت تصویب ، بر روی سوییچ ثبت سرمایه کلیک کنید . حساس کلیک بر بر روی کلید” تصویب سرمایه ” ، سرمایه شخص حقوقی یه لیستِ سهام /سرمایه ها اضافه خواهد شد. در همین صفحه بر مبنا گونه شخصیت حقوقی ، سهام یا سرمایه کمپانی /موسسه وارد می گردد. من گزاره آن‌ها راهنمای حقوقی ، راهنمای ورود داده ها در راستا گزینش نام ، قوانین و ممنوعیت های بکار گیری از اسامی ، فرمان العمل تعیین نام ، عنوان ها و اصطلاحات بیگانه ، آیین نامه های اجرایی ، اصلاحیه ها و در اخیر لیستی از نام های رد شده و تایید شده در فرهنگ لغت های گزینه تایید می باشد . در اینگونه موردها فقط کافی است که کل سرمایه در قسمت “ارزش سرمایه به ریال” وارد شده و پس از آن قلم اطلاعاتی “از تاریخ” نیز ورود داده ها گردد. ضمنا می توان شماره 19 رقمی پیگیری را از همین تراز به بعد بالای همه صفحات تماشا کرد. بهطور کلی تمامی کسانی که اقدام به ساخت به دست آوردن و فعالیت که سبب ساز به سودی شود نمایند مشمول مالیات میشوند،مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در حیث گرفته شده در قانون، مکلف به انجام تکالیف قانونی هستند.در نتیجه عدم انجام دادن همین تکالیف محرومیتها و جرایمی برای شخص در بر دارد. زمانی که کمپانی اهمیت ثبت نمودن با شخصیت حقوقی مستقل شد، کلیه عمل های آن به اسم و حساب شرکت خواهد بود نه شریک خاصی از شرکت که این به نفع تاجران است، چون در صورتی که تاجری به شکل انفرادی اقدام به تجارت کند، تمامی اموالش، ضمانت کننده عمل او خواهد بود و در صورت ورشکستگی، ضامن پرداخت همه بدهی ها می باشد؛ ولی در صورت تشکیل شرکت تجاری، سهم دار یا این که موسس کمپانی تا حد محدودی نسبت به بدهی های شرکت مسئولیت خواهند داشت به جز کمپانی تضامنی که درصد مسئولیت شرکا به میزان تمام بدهی های کمپانی میباشد . اگر جور سرمایه شخص حقوقی “سرمایه نقدی” و یا “غیر نقدی” باشد اقلام اطلاعاتیِ “تعدادسهام” و یا”ارزش ریالی هر سهام” غیر فعال می گردند و نیازی به ورود اطلاعات نمی باشد . چنانچه دسته سرمایه شخص حقوقی یک عدد از اشکال دارای نام معمولی ،بی نام عادی ، بی اسم ممتاز ،با اسم ممتاز ، گزینش شود ، می بایست “تعداد سهام” و “ارزش ریالی هر سهم ” واردگردد .با ورود همین اطلاعات ، “ارزش سرمایه به ریال ” به طور اتومات توسط سیستم بررسی شده و به سناریو گذاشته می شود .کاربر فقط به اندازه هست در پایانی مرحله قلم اطلاعاتی “از تاریخ” را کامل شدن کند .