راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

همین بخش میتواند یک مقاله یا این که مطلبی که تا قبل از این در مجله منتشر شده را مخاطب قرار دهد و یا توصیفی کوتاه درباره موضوعی که نیاز به بررسی تام ندارد و یا موضوعات مورد عشق و علاقه خوانندگان را دربر میگیرد، نگاشته شود. ـ نقلقولهای مستقیم: باطن گیومۀ فارسی « » قرار دیتا شوند و نقل قولهای بیش از سه سطر، به شکل جدا از متن اصلی تورفتگی (نیمسانتیمتر) از طرف راست و (بی نازنین ۱۲) درج شود. جهت تسهیل پروسه ارسال برخط، سامانه به نحوی طراحی شده که بعضی از اقدامات کنترلی را بهصورت اتومات انجام دیتا و فورا عضو را از اشکالات فنی مطلع و به دستورالعملهای اضطراری هدایت میکند. ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی قبل از انتشار در نشریات و قبل از آغاز به کار در کمیته کشوری تصویب کارآزمایی بالینی الزامی میباشد. 2- مقالۀ ارسالی می بایست در برنامۀ Word2007 مهم فونت بینازنین 13 نازک، حداکثر در 20 صفحۀ 4A، تایپ و صرفاً از روش سامانه و پس از ثبت اسم در سامانۀ نشریه به مجله ارسال شود. این‌که مقاله ارسالی محتوایی اصیل می باشد که تنها به همین مجله ارسال شده، قبلاً جایی و به هیچ گویش دیگری انتشار نیافته و به جهت تکثیر هم تحت تحلیل قرار ندارد، مگر این­که در نامه همپا نوشته همین مسأله ذکر گردد. ۷- استعمال از مندرجات مجله حیاتی ذکر کامل مأخذ آزاد است. ذکر هرگونه یاری یا حمایت در ارتباط اصلی ترجمه یا این که ویرایش توسط اشخاص ثالث نظیر مرکز ها تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. ترجمیک آمادهی ارائه خدمات در زمینهی ترجمه مقالات علمی از انگلیسی به پارسی به جهت به کارگیری در پروپزالهای علمی و نگارش پایاننامه، ترجمه پارسی به انگلیسی مقاله ISI برای ژورنال و کنفرانسهای علمی و همچنین ترجمه مقالات به فارسی برای مرکزها پژوهشی و صنعتی در دانلود مقاله خلاقیت داخل مرز و بوم است. ارجاع به مقالات علمی منتشرشده در مجلات معتبر نسبت به به کار گیری از کتاب و مقالات کنفرانس و مطالب برداشتشده از سایتهای اینترنتی ارجحیت دارد. برای ارجاع به کتبی که زیر نظرویراستار یا شورای ویراستاری متن شده باشند،بعد از عنوان کتاب ، نام ویراستاری یا این که ویراستاران قید میشود. را از نوار دانلود ایلرنیکا تعیین کرده، تیتر سند علمی انگلیسی مدنظر را در نوار دانلود تارنما نوشته ایلرنیکا وارد نموده سوییچ کاوش را فشار دهید و منتظر شوید تا لینک و پیوند دانلود بدون‌پول نوشته / پایان نامه درخواست شده به شما ارائه شود. پس از یافتن ورقه ها علمی مطلوب، لینک و پیوند یا شناسه دیجیتال (DOI) مقاله یا کتاب انتخاب شده را در نوار دانلود مقالات علمی ایلرنیکا وارد کرده، منتظر اخذ لینک دانلود مدرک علمی بمانید.