طرز کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟

فیلتر یک واحد بای پس(bypass) محوری می باشد که برای خود موتور ، پمپ و دستگاه فیلترشکن منحصر به فرد و جداگانه ای دارد. پس از اخذ سفارش تولید از سوی مشتری، عمل ساخت و اسمبل شروع میشود. حال میخواهم شما را کلیدی طرز کار یونیت هیدرولیک آشنا کنم. روش عمل یونیت هیدرولیک چطور است؟ قبل از این که راجع به طریق عمل یونیت ها بخواهیم سخن کنیم در آغاز می خوا‌هیم شما را دارای واحد های برق هیدرولیک آشنا کنیم. پمپ هیدرولیک به تیتر قلب سیستم هیدرولیک سیال را در سیستم جاری مینماید و انرژی مکانیکی از موتور (حرکت چرخشی) را به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند. پمپ هیدرولیک سیال را از محزن (تانک) هیدرولیک مکش می‌نماید و به سمت دیگر سیستم سوق‌دهی میکند. اهمیت دارا بودن این مشخصات دیگر مشخصات مثل زمان کارکرد سیستم و محل کارگزاشتن یونیت هیدرولیک میتوان یک طراحیه اولیه اعم از گونه قطعات و میزان مرغوب بودن آن معین کرد. اما مشکلات ناشی از عدم برگشت خطوط نشتی به پمپ را نیز بایستی در لحاظ گرفت و لذا می توان از یک پمپ جانبی جهت برگرداندن روغن از تحت مخزن به درون آن استعمال نمود. شافت خروجی الکتروموتور اهمیت به کارگیری از کوپلینگ به شفت محرک پمپ هیدرولیک متصل میشود. به این ترتیب حرارت حاصله از کارایی موتور و پمپ به روغن منتقل شده که تا حدی از لرزشهای حاصله موتور و پمپ به وسیله روغن مستهلک میشود. البته روزگار کارکرد یونیت، موقعیت جغرافیایی و دمایی یونیت، جانمایی تجهیزات نصبشده به جهت پاورپک میتواند حتی تا 10 برابر حجم مخزن را بزرگتر از حجم پمپ کند. در صورتی که یونیت هیدرولیک مهم یکسری پمپ موتوری باشد، در رخ کاهش منشاء تأمین­ کننده سیال، یک سوییچ جریان می­تواند به تناوب از آن‌ها استعمال کند. در همین مسیر شیرآلات در دست گرفتن فشار به جهت حفاظت از پمپ و سیستم هیدرولیک و شیرآلات در اختیار گرفتن دبی به جهت کاهش حجم سیال آیتم به کارگیری قرار میگیرند. بخش دیگری که باطن پاوریونیت قراردارد یک گوی فلزی است به اسم SILENCER (نوسان گیر)که سر راه پمپ به تیم شیرها قرار داشته و موجب کاهش سر وصدا و لرزش در تانک پاورپک می شود. از صافی که در مجرای محل ورود پمپ کارگزاشتن می گردد به خواسته حفاظت پمپ در در مقابل آلودگی استفاده می شود. 4- فیلترها (Filters): به طور معمول یک فیلتر در بالای مخزن کارگزاشتن می شود. به تیتر یک قاعده کلی، میزان نامی اقتدار به جهت یک موتور دیزلی یا این که گازوئیلی استعمال شده مهم یک یونیت اقتدار هیدرولیکی (پاورپک) باید حداقل دوبرابر یک موتور الکتریکی مناسب برای همان سیستم باشد. کشتی و لنج به جهت قسمت حرکتی و تحقیقاتی از پاورپک استفاده میکند. رعایت استانداردها، رعایت ضرایب فنی و ایمنی، استفاده از تجهیزات استاندارد، دقت در اسمبل و در نهایت، آزمون عملکرد و در اختیار گرفتن کیفیت یونیت هیدرولیک ساخته شده سبب شده هست گارانتی و ضمانت تولید و عملکرد یونیت هیدرولیک پشتیبانی از سیستم ساخته شده قوت قلب مشتریان ما باشد. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از یونیت هیدرولیک رکسروت ، شما احتمالا می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.