عملکرد پیستون خودرو

پیستون از جدار سیلندر عمده گرم می شود و همین فرمان منجر می شود که گشوده نیز بیشتر انبساط یابد . به ادله همین نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطح ها صاف دارد تا به دیواره سیلندر رسد و پیستون را عمودی نگه دارد. وقتی پیستون اتاقک بیضوی سرد می باشد ، صورت بیضوی دارد.وقتی همین مدل پیستون گرم می شود دامنه پیستون انبساط می یابد و پیستون گرد می شود. همین رخنه که ذیل شیار رینگ روغن قرار دارد از انتقال حرارت تاج به دامنه پیستون خودداری میکند. کمپرسور رینگ ها می توانند در داخل شیار پیستون یا در داخل شیار سیلندر یا این که اصطلاحا گلو کارگزاری شوند. غالبا دو رینگ جرم در دو شیار بالایی پشت نیز قرار میگیرند که کار درزگیری تمام سیلندر و دوری از نفوذ گازهای حاصل از احتراق را به صورت تمام انجام میدهند. پاسخ: در نقاط پایینتر باطن بطری فشار بیشتری وجود داراست زیرا، هر چه عمق یک نقطه عمده باشد، ارتفاع بیشتری از مایع بر روی آن قرار دارد و بدین ترتیب نیروی وزن مایع بخش اعظم میشود. پاسخ: قوطی در اثر فشار هوا مچاله میگردد ، زیرا اهمیت حرارت دادن پاره ای از هوای باطن قوطی خارج میشود. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار میباشد که از ۳۶% نیکل ، ۸/۶۳% آهن ، ۲/۰ بهینه سازی سایت برای گوگل کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های اهمیت انبساط مضاعف کمی میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می کند. مثلا در دو دسته ماشین اصلی اندازه پیستون های مشابه ، خودرویی که کلیدی پیستون بیشتری است ، توان بیشتری خواهد داشت. دقت نمایید که سوراخها را به طور شبیه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ساخت کنید. ۵- مطابق صورت (پ) آزمایش را دارای دو بطری ۱/۵ و ۲ تعویض پیستون tu5 لیتری انجام دهید. ۶- کلیدی دقت به نتیجه ها آزمایشهای شکل (الف) و (پ) تفسیر بدهید فشار داخل مایع به چه صورت اهمیت ارتقاء عمق تغییر میکند. کلیدی توجه به این‌که روند احتراق در محیط احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا این که فرورفتگی در پیستون ، بر رخ و گونه احتراق تاثیر می گذارد ، در برخی از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به مرحله بالای پیستون می دهند. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از pistão 0 25 ، شما احتمالا می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.