فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

آنگاه نقشه های شیر فشارشکن مهم استعمال از قابل انعطاف افزار solid works استخراج شد. دارای وجود مزایایی که این شیرها دارند، معایبی هم دارند. تنظیم معمول برای همین دستگاهها، 125psig میباشد و مهم نوسانات معمول گشوده نخواهد شد. بدنه همین شیر ها به رخ افقی و یا متمایل طراحی می شود و اساسی یک تنظیم کننده که پایلوت نام دارد، هستند. فشار محل ورود ، فشار خروجی و میزان گذر آب از گزاره پارامتر های انتخاب کننده میزان فشار شکن آب می باشند . برای کاهش فشار آب ورودی، شیرهای فشار شکن را طراحی می نمایند چرا که فشار آب خروجی از برخی مخازن مضاعف است و به جهت در اختیار گرفتن همین فشار به جهت ورود به شبکه های لوله کشی به همین شیرها احتیاج می باشد. به کارگیری از همین شیر ها سهولت بهره برداری از نتورک و خطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید کردن زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بردارد و هم حساس کاهش فشارهای ناخواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار متعددی از هدر رفتن سیال جلوگیری می کند. روش ی کارکرد شیر فشار شکن در اثر واکنش دو نیروی متضاد یعنی فشار آب و نیروی فنر می باشد و اساسی اثر گذاری همین دو نیرو بر بر روی یکدیگر، حالتی خنثی بوجود می آید و مقدار آب خروجی تنظیم خواهد شیر فشار شکن 4 اینچ شد. شیر فشار شکن برای کمتر یا شکستن فشار سیالات استعمال می شود چرا که در سیستم های سیالی تهیه و تنظیم و در اختیار گرفتن فشار مضاعف اساسی است، همین شیرها ایمنی را بالا می برند و از صدمه به دیگر اجزای مجموعه پرهیز می کنند. این شیرها به شکل اتومات فشار بالا و متغیر محل ورود به سیستم را به فشار متعادل و ثابت تبدیل می کنند. شیر تنظیم فشارشکن آب پایلوت دار: همین گونه مهم پایلوت میباشد که مستقیماً کار می نماید و فشار را کاهش میدهد. بدین ترتیب در صورتی که فشار آب از مقدار گزینش شده عمده شود فشار شکن شروع به عمل می کند و موجب کاهش فشار آب می شود . از مزایای شیرهای فشار شکن عدم نیاز به نیروی خارجی است و همانطور که گفته شد از دو نیروی فشار آب و فنر کار می کند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در گزینه عکس شیر فشارشکن لطفا به بازدید از وب سایت ما.