قیمت دریچه بازدید داکت اسپلیت 29 اسفند 1400

روندِ تولید دریچه تماشا فنکویل چوبی ام دی اف به همین ترتیب می باشد که ابتدا طرح و مدلِ دریچه تماشا فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله قابل انعطاف افزارهای دیجیتالی طراحی و آن گاه قطعاتِ ام دی اف به وسیله دستگاه “سی ان سی” بر اساسِ طرحِ اول صورت دیتا می شود و پس از مونتاژ، روزنه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. روزنه مشاهده داکت اسپلیت پی وی سی بنا به ماهییتی که به لحاظ فرآورده داراست نیازی به پوشش رنگ نداشته و ساختارِ این روزنه بازدید داکت اسپلیت به خودی خود قابل کاربرد دریچه داکت می باشد. روزنه مشاهده تاسیسات نیز می تواند از فرآورده آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی ساخت و عرضه گردد. از روزنه مشاهده داکت اسپلیت پلاستیکی بیشتر در شهرهای شمالی یا جنوبی که کلیدی رطوبت بالایی می باشند و امکانِ به کار گیری از روزنه آلومینیومی یا چوبی وجود ندارد،استفاده می گردد.یکی از دلایلی که از دریچه چوبی نیز برای بازدید فنکویل در همین شهرها به کارگیری نمیگردد،احتمال نشت آب از لوله های تاسیسات رشته کویل هست که سبب طبله کردنِ بدنه ی روزنه بازدید داکت اسپلیت چوبی می گردد. به‌این ترتیب هیچ محدودیتی در ایجاد روزنه بازدید داکت اسپلیت در سایز و ابعاد وجود ندارد. دریچه مشاهده تاسیساتِ آب و فاضلاب نیز به جهت دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم به جهت پوششِ نمای این تاسیسات بکار می دریچه تماشا داکت رود. در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، به جهت هماهنگیبیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ روزنه مشاهده فنکویل و نمای روزنه های دمشِ هوا، از دریچه تماشا فنکویل خطی اصلی طرح اسلوت استعمال میشود، که همین روزنه مشاهده فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محیط ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فنکویل مشبک هم جهت دستگاههایی کاربرد داراست که مکشِ آن‌ها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ روزنه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل کارگزاشتن می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین قابلیت و امکان را برای مکشِ هوای گوشه و کنار به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل تولید می کند.ضمنِ اینکه به جهت تطابق و تناسب مهم همین گونه روزنه تماشا فنکویل ،بهتر می باشد دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد.