لیفت شقیقه ✔ فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم

در همین روش بصورت سرپایی و تحت بی حسی موضعی و اهمیت برداشتن پوست حوزه‌ شقیقه از داخل مو انجام میشود. 1. وجود بی حسی در منطقه پیشانی بعد از آن از جراحی وجود دارااست که پس از مدتی برطرف می شود. لیفت شقیقه که به آن لیفت تمپورال ابرو و دیده نیز گفته می شود؛ روشی است که به طور همزمان دارای لیفت یک سوم خارجی ابرو، شامل فرایند ایجاد تغییرات در حوزه‌ پیشانی و تا حدودی گشوده شدن خطوط پنجه کلاغی گوشه خارجی چشم نیز می شود. لیفت شقیقه که به آن لیفت تمپورال ابرو و چشم نیز گفته میشود؛ روشی می باشد که هم زمان حیاتی لیفت یک سوم خارجی ابرو، شامل فرآیند ساخت تغییرات در منطقه پیشانی و تا حدودی گشوده شدن خطوط پنجه کلاغی گوشه خارجی دیده هم میشود. لیفت پیشانی اهمیت شیوه باز کلیدی برش یک‌سری سانتیمتر پشت خط پرورش مو از گوش تا گوش، روشی بوده که در قبلی انجام میشده و بدلیل برداشته شدن پوست بیش تر پیشانی از قسمت مو دار سر سبب ساز عقب رفتن خط پرورش مو و بلند شدن پیشانی می شود. اهمیت هیچ روشی (جراحی یا این که غیر جراحی) نمی قدرت مراحل تاثیر دست اندرکاران گوناگون نظیر ارتقاء سن را بر روی پوست متوقف کرد. البته بقیه روشهای لیفت شقیقه سوای جراحی درد مضاعف جزئی داشته و میتوان پس از لیفتینگ به راحتی فعالیتهای روزانه را انجام داد. بطوریکه اهمیت چند برش کوتاه از داخل مو و ایجاد فضا در لایه عمقی پیشانی و عبور اندوسکوپ به وسیله جراح پلاستیک مهم تجربه دید فراوان عالی برای آزاد سازی کامل پیشانی و ابرو و گوشه دیده آماده میشود. در کسانی که خط رویش مو در محل مناسب میباشد و عقب رفتگی مو ندارند و ارتفاع پیشانی کمتر از ۶ سانتیمتر می باشد بهترین روش لیفت شقیقه و لیفت ابرو میباشد. اشخاصی که به رخ موروثی اساسی اختلال افتادگی شقیقه و گوشه های ابرو مواجه هستند. این کار درصورتیکه توسط پزشک متخصص جراحی پلاستیک و حیاتی ظرافت انجام بگیرد، میتواند تا حد زیادی در از بین رفتن چروک پیشانی شما امداد کننده باشد. لیفت پیشانی بصورت ماندگار و حساس فیکس کردن به لایه های عمقی و حتی استخوان خواهد جراحی لیفت شقیقه در ساری بود. لیفت اهمیت تزریق ژل اصلی اعتنا به مارک ژل به کار گیری شده در بین 6 ماه تا یک سال دوام دارد. برش پوستی در خط رشد مو و ترمیم ان چنانچه بوسیله جراح پلاستیک ماهر و اگاه به اصول ترمیم جراحت انجام شود بعد از آن از ۶ ماه ناپدید شده و به سختی دیده خواهد شد. و زیرا استدلال افتادگی ابرو در بافتهای عمقی ک روی استخوان است، تاثیر این طریق موقت بوده و حداکثر ۶ ماه موثر خواهد بود. امروزه لیفت اندوسکوپی پیشانی جایگزین همین طرز شده است.