مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ماده23ـ وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر مملکت به حساب درآمد عمومی مرزوبوم نزد بانک داری تمام واریز می شود تا علاوه بر میزان دارایی سالیانه به توضیح ذیل به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راهوترابری و پلیس هدایت و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص داده شود. ب ـ پانزده % از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا به جهت کمتر تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن به جهت تأمین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای نو در مدیریت چک و در دست گرفتن بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و عملکرد پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای مرز و بوم و همینطور هزینههای اجرائی این ازمون ایین نامه رانندگی برنامه ضابطه مصرف کند. رجوع و برگشت سرمایهگذاری صورتگرفته از محل گوشه ای از جریمههای ثبت شده با تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می شود، اجراء جریمههای همین بند با اولویت سرمایهگذاران داخلی و با به کارگیری از دانش فنی ساکن است. در جهت برقراری عدالت فی مابین شرکت کنندگان در امتحان آیین نامه، سوالات همین آزمون به شکل یکپارچه و فارغ از در لحاظ گرفتن شهر یا شهرستان محل سکونت آن‌ها طراحی شده آزمون دین طومار پایه 1 است. ماده27ـ هدایت و رانندگی مکلف است اهمیت استعمال از فناوریهای مربوطه و ساخت پایگاه رایانهای در سراسر مرزوبوم اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (شماره پلاک، جور خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان گونه های گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و چک کردن تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات اضطراری برای قابلیت و امکان به کارگیری وزارتخانهها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهایی مثل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور آماده کند. ماده19ـ بستن کمربند ایمنی به جهت رانندگان و کلیه سرنشینان انواع اتومبیل های درحال حرکت در تمامی راهها و همچنین به کار گیری از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترکنشینان هر جور موتورسیکلت تحمیلی است. ماده21ـ جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط سرزمین و بخشها آزاد تجاری ـ صنعتی، کلیدی اعتنا به مکان و دوران وقوع و نوع تخلفات و مقدار تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و بقیه دست اندرکاران موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) همین قانون از یکصدهزار(100.000)ریال تا یکمیلیون (1.000.000)ریال و در بقیه موارد از سی هزار (30.000)ریال تا پانصدهزار (500.000)ریال می باشد و طبق جداولی که به سفارش وزارتخانههای کشور، دادگستری و راه و روش و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده میشود. قبول شدن در آزمون آئین طومار اهمیت مستلزم برنامه ریزی و مطالعه و تمرین موثر و اثر گذار است. آزمون آیین نامه اهمیت و فنی ۱۴۰۰ دیگر مثل سال های دور، یک هندوانه سربسته نیست و اهمیت به‌وجود آمدن راهکارهایی مثل ازمون ایین طومار اهمیت آنلاین و حتی برگزاری شبه آزمون حیاتی دین طومار آنلاین ، عمده جزئیات این آزمون برملا شده است. در این نوشته بر آن شدیم که از صفر تا صد اصطلاحات و مشاجره های مربوط به امتحان اصلی دین طومار را برای شما جمع آوری کنیم و سعی نماییم به بیشتر سوالاتی که در ذهن متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی در حوزه امتحان آیین طومار هدایت و رانندگی است، پاسخگو باشیم.