موتور پیستون شعاعی

آن قسمت از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته است سطح های میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور همین سطوح، سطح های دیگری وجود دارد که به سر بزرگ دسته های پیستون مربوط هستند، سطح های اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ معمولا دربین هر دو مرحله یک لنگی وجود دارد. در انتهای بیلت نیز نیرو به شدت ارتقاء مییابد؛ زیرا بیلت در این نصیب نازک میباشد و ماده بایستی بهصورت شعاعی از قالب بیرون شود. موتور پیستون شعاعی هیدرولیکی از زیر شاخه های هیدروموتور ها و موتور های هیدرولیکی می باشند.این دسته موتور های هیدرولیکی می توانند اقتدار بالایی را در سیستم هیدرولیکی ایجاد کنند.و شامل مارک رکسروت می باشند که به وسیله کمپانی رکسان پارسیان قابل تامین است. موتور شعاعی مثل هر دسته موتور چهار زمانه پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع داراست . استفاده از چدن مزایای فراوانی دارد که به جهت مثال میتوان به مقاومت بالا در برابر حرارت، قیمت تحت و انبساط اندک آن اشاره نمود و معایب آنهم مواقعی چون وزن بسیار و انتقال حرارت قلیل است.پیستونها بر شالوده گونه موتور به دودستهی دو دوران و چهارزمانه تقسیم میشوند. قطر پیستون صحیح به ترازو سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی داراست و به علت کار جور پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولی عمل پیستون همین است که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند رخنه کند، تشکیل دهد تا مواد اساسی سکو حرارت و فشار بسیار بتوانند منبسط شوند، هماهنگ کلیدی این کار انتقال فشار نیروی گاز به جور است که آن نیز به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از دسته پیستون به میل لنگ متناسب مهم زاویه جور پیستون اهمیت جدار سیلندر است. حرکت رفت و برگشتی پیستون به وسیله مکانیزم های متفاوتی نظیر حلقه خارج از مرکز، محورخمیده و یا صفحه زاویه دار به حرکت دورانی شافت تبدیل می شود. پیستون و نوع پیستون شامل نصیب های هستند که اصلی اتصال به میل لنگ اذن می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و مدل پیستون هریک کارهای مهمی را انجام می دهد که در این قسمت به طور کامل تشریح می گردد. این نصیب سطح بالایی پیستون می باشد به طور معمول دایرهای شکل می باشد و نیروی ایجاد شده بوسیله سوخت مستقیما روی آن وارد میگردد سر بعضا از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم piston 3×3 door لطفا از ورقه ما بخواهید.