هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده بایستی حیاتی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اصلی دقت به موضوعاتی چون ارتقاء قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که به جهت ارتقاء شتاب و قدرت ماشین آیتم به کارگیری قرار میگیرد ، برای این که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید همین گزینه یک عدد از موارد اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط با طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک عمل مشقت بار و نیازمند به دانش منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که ارزش ماشین بالا می‌رود و افراد توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و مهم میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که نصب همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای مختلفی در ماشین نیز میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ساخت همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای است که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از حیث جنس و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون میشوند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر میباشد و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.