پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

سو‌مین تراش سیلندر : پیستون باید 75/0 میلیمتر یا این که 03/0 اینچ بزرگتر باشد . ولی پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارند و در بعضا از اتومبیلهای دیزلی لبریز اقتدار از آن ها بهره میگیرند. تعداد حلقه موتور (بین 5 تا 7) رینگ اکثر وقت ها در موتورهای دیزلی کاربرد دارد. کاربرد جور آلومینیومی این قطعه، آن قدر گسترده شده هست که در موتورهای دیزلی که از چدن به کارگیری می شود به کار می رود. اهمیت دقت به صورت زیر سمت چپ، ملاحظه می شود که در هنگام بالا رفتن پیستون مقداری گاز متراکم شده دربین حلقه و پیستون قرار گرفته و منجر گشوده شدن رینگ پیستون می گردد. حلقه پیستون به جهت جلوگیری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمانه جرم و گاز محترق شده در زمان احتراق از فی مابین سیلندر و پیستون از رینگ به تیتر عامل آب بندی کننده استفاده می شود. بعد می بایست موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار حلقه ها عبور کند و آنگاه از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن نمایید . واژه و کلمه رینگ برگرفته از یک واژه و کلمه انگلیسی پیستون. از این رو مطابق صورت زیر سمت راست لقی تقریبی به ترازو 0/05 میلی متر به جهت حلقه های کمپرسی و 0/04 میلی متر برای حلقه های روغنی در لحاظ گرفته و به وسیله فیلر میزان گیری و در اختیار گرفتن می شود. کار چسبندگی همین رینگها به دیواره سیلندر در حقیقت به دلیل نیرویی می باشد که از انبساط رینگها و فشار احتراق در دوران سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید. این فاصله، مسافتی هست که پیستون می تواند تغییر‌و تحول مکان بدهد و لزوماً مقدار جابجایی پمپ را معین و انتخاب می نماید. در اشکال جا به جایی متغیر در اثر تغییر و تحول کورس پیستون ها، جا به جایی جرم پمپ تغییر و تحول می کند. پمپ پیستونی هیدرولیک اساسی جا به جایی متغیر اهمیت مکانیزم تغییر تحول زاویه میباشند البته گونه جا به جایی ثابت آن‌ها در زوایای 23 درجه یا این که 30 جايگاه کار می کنند. 4. وجود ورق های اینوار فولاد نیکل دار : این نوارها به شکل سپر گرمایی بوده و از انتقال گرما به تحت پیستون جلوگیری می نمایند . ۴ ـ وجود ورقهای اینوار فولاد نیکلدار : همین نوارها به رخ سپر گرمایی بوده و از انتقال گرما به ذیل پیستون دوری می کنند . 3. وجود ترک های حرارتی روی پیستون : این شکافها به رخ T و در دامنه پیستون قرار دارا هستند .و در اثر گرما این رخنه ها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر دوری می کنند.و در ضمن کمترین لقی در میان پیستون و سیلندر را تولید می نمایند .که سبب ساز ارتقا کمپرس و اقتدار موتور می شود . اصطکاک حاصل از وجود این ساییدگی ها منجر می شود مصرف سوخت بالا رود. از مهم ترین قسمت های پیستون ، تراز بالایی آن می باشد ، رخ سطح بالای پیستون بر طرز احتراق مخلوط سوخت و هوا اثر گذاری می گذارد.و چنانچه مرحله بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ادغام سوخت و هوا خوب تر شده و سبب ایجاد اقتدار بهینه می شود. که محل نصب حلقه های آن است و فضای بالای پیستون را نسبت به گوشه و کنار ی کارتر آب بندی می کند. 3- اهمیت ساخت رخنه های (I,U,T) رخ در دامنۀ پیستون که دارای شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون پرهیز کرد. به این ترتیب می قدرت نتیجه گیری نمود که در همین سمت، شتاب بخش اعظم و نیرو کاهش است. همین به این معناست که قابلیت اندک کردن. اهمیت بیشتر نمودن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶ بهینه سازی سایت برای گوگل ) مقدار انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کمتر می یابد. به جهت صاف کردنش کافی میباشد یک میزان از پیستون را داخل سیلندر قرار بدهیم لین لبههای رینگ را به جهت ما مقدار میکند. مسافت استاندارد استاندارد دهانه حلقه داخل سیلندر فی مابین ۱۵ صدم میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر است. در صورت قلیل بودن فاصله ذکر شده بایستی اهمیت سوهان نرم نسبت به سائیدن دهانه حلقه و ساخت لقی مطلوب مبادرت نمود. رینگ پیستون چیست ؟ آرم F ،Front، اشاره گر و مانند اینها همگی یک مضمون‌ دارا هستند و جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان میدهد. مشخصات زیر به امداد اعداد و ارقام نشان دیتا شده است. فساد رینگها و نقص کارایی آن‌ها ممکن می باشد در اثر نقص مونتاژ موتور باشد. در حالی که پیستون ممکن میباشد به عارضه ها زیادی ذوب شده و دارای سیلندر دچار سایش و یا چسبندگی شود. که می بایست مهم فیلر مناسب اندازه گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد. و سپس در هنگام قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را جمع کرد. زمانی حلقه های پیستون را عده می کنیم. بعضی رینگ های روغنی یک تکه از یک فنر بازشو به جهت اعمال فشار مازاد بر بر روی حلقه همین قطعه استفاده می­کنند. همین پیستون حساس داشتن تاج مخروطی صورت گرمای حاصل از انفجار را به بدنه سیلندر انتقال داده و مانع از داغ و ذوب شدن پیستون در بدور موتورهای بالا می شود. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون درب کابینت لطفا از صفحه ما بخواهید.