پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

حلقه روغني كه در قسمت زیر پیستون قرار مي گیرد,وظیفه عده آوري روغن هاي اضافي از روي سطح بوش را دارد. همانگونه كه ملاحظه مي شود اساسی وجود حاشیه شيبداري در نصیب بالايي رينگ ، هنگامي كه پيستون و رينگ به سمت بالا حركت مي كنند ، رينگ بر روي لايه روغن روي جداره سيلندر لغزيده و ازجارو كردن روغن به سمت محفظة احتراق جلوگيري مي شود ، درحاليكه زمان حركت رينگ و پيستون به سمت پايين ، بوسیله حاشیه تيز رينگ ، روغن ها از روي ديوارة سيلندر جارو شده و از طريق جا رينگي و شکاف ها و شيارهاي جاررينگي به داخل پيستون و نهايتاً به باطن كارتل هدايت مي شود . قطعه استوانه شکلی میباشد که در درون سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اهمیت موتور میباشد و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. پس کالا این قطعه متناسب دارای موتور آیتم حیث ساخته و طراحی می گردد . در این زمان پیستون به پایینترین حد خویش آمده و به وسیله رینگ جذبی روغن که دور این قطعه تعبیه شده , روغن را جذب و اساسی خویش به بالا برده که هم خویش و نیز دیواره سیلندر را روغنکاری می نماید . پیستون های آلومینیومی در نتیجه ارتقا دما اکثر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این فرمان ممکن می باشد منجر از در میان رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و همین دستور باعث می شود که باز هم بخش اعظم انبساط یابد.اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن می باشد سبب ساز خویش سوزی شود در عاقبت ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن است موتور آسیب ببیند. هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده میباشد نشان دهنده همین میباشد که موتور داغ کرده می باشد . به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به ترازو 0.006 اینچ یا 0.15 میلی متر از قطر دیگر کوچک خیس هست و قطر پیستون در بر روی محور 45 رتبه ای نسبت به محور 0.003 اینچ یا این که 0.075 میلی متر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است . وقتی پیستون اتاقک بیضوی سرد هست ، صورت بیضوی دارااست . فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار می باشد که از 36 % نیکل ، 63.8 % آهن ، 0.2 % کربن تشکیل می شود . همین آلیاژ در حرارت های کلیدی انبساط دوچندان کمی میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی دوری می کند . پس می بایست پیستونی به شدت پهن و بزرگ حیاتی شاتونی مضاعف بلند داشته باشند تا بتوانند توان دوچندان زیادی را تولید نمایند . موتور پیستون شعاعی هیدرولیکی از ذیل شاخه های هیدروموتور ها و موتور های هیدرولیکی می باشند.این جور موتور های هیدرولیکی می توانند اقتدار بالایی را در سیستم هیدرولیکی تولید کنند.و شامل برند رکسروت می باشند که توسط کمپانی رکسان پارسیان قابل تامین است. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بخش اعظم در آیتم piston 68 لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.