چطور از رزین اپوکسی در کار با چوب استفاده کنم؟

رزین چیست و از چه جایی میشه تهیه و تنظیم کرد؟ رزین طبیعی از گیاهان به دست میآید که بهترین مثال آن شیره درخت کاج است. رزین کاج برای درزگیری قایقها، پوشش چوب در نجاری و مومیایی کردن اجساد و ظرف خوراک و اکثری کاربردهای دیگر به عمل گرفته میشد. راهبرد هنر رزین سازی به شکل گام به گام و همینطور تعدادی نکته در آیتم طرز به دست آوردن جلوه های یگانه در این مطلب ارائه شده است. در اندازهگیری رزین اپوکسی یک سوم رزین ریخته و دو سوم هاردنر به آن بیش تر می کنیم. ترکیب فراهم را به راحتی داخل قالب ریخته و آن را تا آنجا یی لبریز می کنید که یه خرده از سر قالب خالی بماند .در واقع یک میلیمتر بایستی قالب خالی باشد اعتنا داشته باشید که قالب نباید پر شود چون قالب سیلیکونی شما را خراب میکندودیگر قابل به کار گیری نیست. همین دو جزء باید به نسبت مشخص و معلوم و سازه بر فرمولاسیون و کاربرد آن اهمیت یکدیگر مخلوط شوند و پس از آن روی تراز یا این که قالب دل رزین های تبادل یونی در تصفیه آب خواه به کارگیری شود. به جهت زیباتر شدن و متنوعتر شدن سازههای رزینی به آنها رنگ اضافه میکنیم؛ ولی هنرمندان سلیقههای متفاوت دارند و بعضا کارهای واضح و بیرنگ اخلاق و رفتار میکنند. سنگ تزیینی و زیبای کهربا نیز در اثر دشوار شدن رزین گیاهی به دست میآید. در نخست رزین را به میزان لازم وزن می‌کنیم و رزینی که وزن کردیم را ترجیحاً در لیوان یکبار مصرف پیمانه نکنیم و از ظروف آزمایشگاهی که مقاومتر هستند به کار گیری کنیم؛ زیرا در همین مدل رزین ما نخست بهصورت بن ماری تنها ظرف رزین را در آبجوش قرار می دهیم تا از غلظت رزین اندک شود و تاحدودی رقیقتر شود (تأکید می‌کنم فقط پیاله رزین را قبل از این که اساسی هاردنر ادغام شود در آبجوش قرار بدهید و بههیچوجه ترکیب رزین وهاردنر (ما در همین نوشته به ادغام رزین و هاردنر اپوکسی میگوییم) را باهم در آبجوش قرار ندهید زیرا گرمایی که به اپوکسی منتقل می‌کنیم منجر میگردد مراحل دشوار شدن آنقدر پرسرعت شود که حتی به شما اذن اجرای فعالیت را ندهد و اپوکسی شما در ظرف آنقدر داغ شود که احساس نمایید در دست شما شعلهور خواهد شد) آنگاه رزین را به هر میزان به نسبت حجم کار که پیمانه کردید نصف آن میزان را دارای هاردنر وزن نمایید و کلیدی یک چوب بستنی یا قاشق پلاستیکی یکبار مصرف (ترجیحاً قاشق یکبار مصرف، زیرا خویش چوب بستنی نیز یک منافذی دارد که کلیدی چرخاندن آن در اپوکسی ممکن است حباب ریز ساخت کند) ادغام اپوکسی را درجهت عقربه ساعت و بهآرامی مخلوط نماییم که هوا در مخلوط ما حباب کمتری ایجاد کند. این ادغام واحد و درهم تنیده ملهم از مخلوط صمغ روشن درختان دارای چوب آنها است، و دارای تولید زیورآلاتی از این ادغام زیبا ، گویی قطعه ای از درختان همواره ملازم شماست. رزین اپوکسی چوب در کنار تکه های چوبی ترکیبی بینظیر و یکپارچه، که تماما بی واسطه تداع یگر فضای سبز بکر و دست نخورده هست .