ژنیکوماستی چگونه انجام می گیرد؟

ممکن هست مریض در نخست برای مشخص و معلوم شدن حالت به دکتر غدد (پزشکی که در معالجه مشکلات هورمونی تخصص دارد) مراجعه نماید آن‌گاه چنانچه تشخیص داده شود که شخص به فعالیت نیاز داراست می تواند به جراح ژنیکوماستی مراجعه کند. طبقه بندی و معالجه ژنیکوماستی چطور است؟ پزشک هنگام طراحی درمان حداکثر عملکرد خویش را به جهت معمولی و راحت نمودن فرایند معالجه برای مریض انجام خواهد داد. دکتر اصلی انجام آزمون ها و معاینات متعدد علت ایجاد همین عارضه را تشخیص می دهد و آن‌گاه راه درمانی مطلوب را پیشنهاد می دهد. برای راحتی بخش اعظم بیمار، طبق معمول به مریض توصیه می گردد نسخه داروهای تجویز شده توسط دکتر معالج معالج را تعدادی روز قبل از کار جراحی تهیه کند. به خواسته معین شدن نیاز یا عدم نیاز به مکمل ویتامین دی، بایستی نخست به وسیله دکتر موقعیت شما ارزیابی شود. معاینات فیزیکی انجام شده بر بر روی مریض در همین جلسه بر محاسبه شرایط تن و نیز تشریح نتیجه ها مورد انتظار بیمار متمرکز است. مردانی که شرایط آنها را نمی توان از طریق معالجه های طبابت جایگزین اصلاح کرد. گهگاه ژنیکوماستی در سنین خاصی به طور طبیعی رخداد می افتد و بعد از آن از گذشت مدت هنگامی خویش به خود ژنیکوماستی کاذب برطرف می شود. کلیدی گذشت سه تا چهار روز از معالجه مریض بضاعت و توان بلند نمودن اجسام اصلی وزن عادی، رانندگی، و بلند نمودن بازو در ناحیه بالای سر را به دست خواهد آورد. ساده ترین منش برای مراقبت تعادل هورمونها در مردان، ترکیبی از تمام توصیه های بالا به طولانی تر خواب مناسب، کاهش استرس و رئیس آن و محافظت وزن سلامت است. ژنیکوماستی یک عدد از اختلالات مربوط به مردان است. در این روزگار معمولا از داروهای آنتیبیوتیک در طول فعالیت جراحی به کار گیری میگردد. همین درمان به حدود دو تا چهار ساعت زمانه نیاز دارد. در همین زمان واجب است دلایلی که فرد از فعالیت جراحی برای معالجه به کارگیری میکند، بهطور ظریف معین شود. به عبارتی طور که در تصویر سمت راست میبینید، علت بزرگیی سینه تجمع بافت چربی می باشد در حالی که در تصویر سمت چپ بافت غده ای پشت نوک سینه ادله برجستگی آن شده است. امروزه قابلیت و امکان به کار گیری از جراحی به جهت درمان نقص‌ سینه آقایان به همراه لیپوساکشن و بیرون نمودن بافت سینه بهطور هم زمان به جهت اشخاص وجود دارد. نتیجه جراحی ژنیکوماستی همیشگی است و در اکثر مواقع رجوع و برگشت وجود ندارد حساس این هم اکنون در صد فراوان اندک و نادری وجود داراست که مجدد فرد دچار ایراد شود.