کتاب روانشناسی رشد مهناز علی اکبری دهکردی pdf

روان‌شناسی رشد از جمله شاخه‌های مهم علم روان‌شناسی است که در این راستا متخصصان روان‌شناسی تحولی، نه تنها نظریه‌های متعدد و بسیطی ارائه کرده‌اند، بلکه فرایند رشد در فراخنای زندگی را با استفاده از انواع روش‌های علمی و پژوهشی کاویده اند. کتاب «روان‌شناسی رشد» با استفاده از نظریه‌ها، پژوهش‌های خارجی و داخلی و آزمون‌ها تلاش کرده است که علم روان‌شناسی رشد را نه تنها به‌طور نظری، بلکه به شکل کاربردی به دانشجویان علاقه‌مند به این شاخه از علم روان‌شناسی معرفی نماید.

روانشناسی رشد مهناز علی اکبری دهکردی pdf

دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد مهناز علی اکبری دهکردی

دانلود کتاب روانشناسی رشد مهناز علی اکبری دهکردی

کتاب روانشناسی رشد مهناز علی اکبری

جزوه روانشناسی رشد مهناز علی اکبری دهکردی pdf