کربن فعال چه ویژگیهایی دارد ؟

بدین مراد مواد خام غنی از کربن در یک کوره ریز (در مقایسه اساسی مقدار مواد خام) قرار میگیرند و تا دمای 2000 سکو سلسیوس پخته میشوند. کربن اکتیو جور خاصی از زغال و کربن می باشد که به عامل قرار گرفتن در دمای زیاد زیاد برای مدت طولانی یا این که تماس کلیدی مواد شیمیایی مخصوص، مهم منافذ کوچکی میشوند. ولی امروزه از همین ماده شیمیایی و کلروفریک برای تصفیه آب های آشامیدنی ، آب های زیر زمینی ، آب استخرها و … اما ایجاد کربن فعال به همین طریق تهی دست موقعیت مختص می باشد و کربن اکتیو ساخت شده به این شیوه کم بوده پاسخگوی نیاز جامعه نیست. هوایی که حساس ترین نیاز ما به جهت ادامه زندگی است. کربن اکتیو جزو مواد غیر سمی و بی خطر به جهت انسان محسوب می شود و می توان برای مصارف متفاوت از ان به کار گیری کرد. کربن اکتیو ماده ای غیر سمی است و برای انسان خطری ندارد . یک عدد از کاربردی ترین محصولات تولید شده بوسیله این مجموعه، فیلترکربنی می باشد که برای تصفیه منزل های تبارک صنعتی کاربرد دارد. کربن فعال در ماسک های ضد گاز شیمیایی می تواند گازهای شیمیایی را حذف نماید و در واقع آلاینده های هوا را پالایش می کند. در این روش زغال ، بخار و اکسیژن هوا را کلیدی یک دیگر مخلوط کرده و در بستری مناسب اصلی دمایی ما بین ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد قرار داده و در نهایت کربن اکتیو تولید می شود . کربن اکتیو نیکی تنها آب را تصفیه می نماید بلکه مثل کلسیم نیترات پساپ ها را هم تصفیه می نماید و باکتری ها و میکروب ها و بقیه مواد خطر آفرین را از در میان می پیروزی و آبی عاری از هر دسته میکروب در اختیار مردم قرار می دهد . بوی نامطبوع را جذب می کند و اندوتوکسین ها را هم متصل می تفاوت کربن و کربن فعال کند. کربن فعال یا این که به عبارتی زغال اکتیو مساحت تراز زیاد وسیعی به نسبت حجمش دارد، و نتورک ای از تخلخلهای میکروسکوپی که فرآیند جذب سطحی در آن‌ها رخ ارائه می کنند را در خویش جای داده است. در این فرایند کربن سازی و فعال سازی هم‌زمان انجام میشود. خاصیت جذب سموم زغال فعال در بهداشت دندان فراوان اهمیت دارد.