36 روش مقاوم سازی ساختمان (strengthening) + ویدیو + مراحل اجرا مقاوم سازی. مقاوم سازی

یکی دیگر از مزیتهای این نحوه مقاوم سازی در همین می باشد که نتورک میلگرد ایجاد شده بر سطح دیوار به همراه بتن پاشیده شده مثل یک لایه بتن مسلح بوده و سبب ساز بهبود اخلاق و رفتار لرزه ای دیوار (دیوار بتنی یا دیوار بنایی) در برابر زلزله میشود. البته بایستی گفت که در حالتی‌که میلگرد های طولی از سقف طبقات عبور داده نشوند این تقویت اثر گذاری چندانی در باربری خمشی ستون نخواهد داشت و بایستی میلگرد های طولی به نحوی از سقف عبور دیتا شوند. در مجزاسازی لرزه ای ، زمان تناوبی اهمیت بنا مهم یاری تجهیزات بین روبنا و قسمتهای پایین دست آن ارتقا می یابد ، همانطور که در شکل پایین نشان دیتا شده است. محصور کردن عرضی بتن کلیدی پوشش FRP (دور پیچ کردن) توسط افزودن لایههایی از الیاف شیشه و کربن مقاومت آخری ستون را تا 2 برابر ارتقا میدهد و ولی تاثیر اساسی تر همین الیاف در ارتقاء 5 برابری در گنجایش تغییر رخ بتن است. در روش چ اتصال نوارهای فولادی تابانیده شده به به دور مقطع تیر، در بالای دوران و توسط بست ها و پیچ های فولادی انجام می پذیرد. در دال دو طرفه مقاوم سازی اهمیت نوارهای FRP در هر دو جهت صورت گیرد. اما درصورتیکه دال مهم تکیه گاه گیردار باشد، نوارهای FRP را باید در قسمت فوقانی دال هم اجرا نمود. این ورقها بایستی به شکل صحیح به سقف متصل و مهار شوند و فضای بین سقف و ورق اساسی گروت یا این که مصالح بر مبنا اپوکسی لبریز شوند تا ضمن چسبندگی کافی، کارایی لرزه ای در برابر ز‌لزله و انتقال توشه مناسبی را از خویش بر جای بگذارند. آرماتورهای فولادی نو بایستی حیاتی استعمال از روشهای مناسب در جهت عمود به دال و و در جهت افقی به تیرهای پیرامونی مهار گردد. در مقاوم سازی دال اصلی FRP به ادله ضخامت اندک ورقهای FRP (حدود 05/0 اینچ یا 3/1 میلی متر)، ورقها براحتی میتوانند ذیل پوشش کف نهفته شوند و همچنین کمتر هزینهها و اقتصادی بودن همین طریق سبب برتری آن نسبت به روشهای معمول دیگر میباشد. اهمیت استعمال از frp میتوان بدون ارتقا ابعاد اتصال، مقاومت آن را افزایش داد. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم مقاوم سازی در برابر زلزله لطفا از برگه ما بخواهید.