45 متن صبح بخیر انگیزشی برای ایجاد انرژی مثبت

بعضی اوقات صبح زود بیدار شدن می تواند یک عمل خسته کننده باشد، البته بیدار شدن زود زمان به تو امداد می نماید تا روز خویش را جدید شروع کنید. یک بدنساز یک مجسمه ساز نیز هست، اونجوری که میخواد بدنش را میسازه! البته شاید بتوانید از تمثیل بهتری نیز استعمال کنید. برای مدیر خودتان از سرتان به کار گیری کنید به جهت رئیس دیگران، از قلبتان استفاده کنید. به این دلیل تعداد زیادی از همین جملات را در مقاله جملات انگیزشی کوتاه به جهت دانش آموزان مهیا کرده ایم تا بهترین اتفاقات برادی دانش آموزان و دانشجویان شکل دهد. هنگامی که روز خویش را اهمیت یک قلب سپاسگزار آغاز می کنی، اتفاقات عالی شکل می دهند. حیاتی وجود ندارد چه میزان آهسته حرکت کنی تا هنگامی که متوقف نشوی. اما پیشرفت موفقیت چیزی نیست که هیچوقت متوقف شود. اگه یه چیزی هنوز ذهنتو مشغول کرده ارزشش را داره که برای به دست آوردنش ریسک کنی… بزرگترین ریسک همین است که هیچ ریسکی نکنی. بزرگترین هدیه ای که می توانید دریافت کنی، الهام بخشیدن به دیگران است. من سنگین می کنم، طاقت فرسا فعالیت می کنم و هدف من این هست که بهترین باشم. به جهت تو یک صبح فوق العاده آرزو می کنم! دیروز هزار مایل مسافت دارد، امروز یک روز نو است. دارای نیست که چقدر دیروز بد بوده است، همیشه یک شروع تازه وجود دارد. ناکامی یک تعیین نیست، تمامی بایستی چیره بشن. بدون اعتماد به نفس، نمی توانید شاد و چیره باشید. من غالب می شوم. تو می توانی به آن هدف ها برسی. نمی توانی سوی آسمان های نو شنا کنی، اگر هنوز شجاعت رخنه دید ساحل را نداشته باشی. من می دانم که یک صبح سرد هست و رخنه نمودن تخت خواب برای تو سخت است، اما عالم است که مهم آغوش باز منتظر توست تا بتوانی داستانت را بنویسی. یک ثانیه وقت بگذار و به خاطر چیزهای اندکی که زندگی ارائه می دهد، سپاسگزار باش. وقت آن میباشد که معبود را در سکو اولیه قرار دهی، از خواب بیدار شوی و یک کلمه دعا کنی. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد متن انگیزشی چیست لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.