دمپر و لوور هوا چیست – میراب صنعت

برای مثال دمپر اتوماتیک و موتور دار نسبت به گونه های دستی ارزش فراتر خواهد داشت. در این مدل دمپر تهیه هوا در یک جهت انجام می گردد به جهت نمونه تنها به جهت ورود و خروج هوا در یک ساختمان به کار گیری میشود. دمپرها در چه جایی قرار دارند؟ حیاتی روشن شدن فن، پرهها برای انتقال هوا به بیرون، گشوده میگردند و کلیدی خاموش شدن فن، پرهها روی هم قرار گرفته و بسته میشوند. همین پرهها وقتی که در موقعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند مانع عبور هوا از روزنه یا این که شبکه میشوند. تیغه های به فعالیت رفته شده در دمپر اهمیت پر‌نور شدن حرفه هم‌زمان شروع به باز شدن میکنند و مهم خاموش شدن حرفه بسته می شوند و منش رابطه بیرون به درون مسدود می شود و از نفوذ گرد و غبار و الودگی به گوشه و کنار دوری می شود و همچنین مانع ورود حشرات و پرندگان و یا این که حیوانات به داخل میشوند. استعمال از دمپر صنعتی در محیط های صنعتی و تجاری دوچندان حساس است، زیرا هوادهی در بعضا از فصول سال و در موقعیت خاصی که عبور جریان هوا می بایست در شاخه های متفاوت انجام شود فارغ از دمپر قابلیت پذیر نیست. به غیر از این موضوع اساسی بهره گیری از دمپر از ورود حشرات، پرندگان گرد و خاک و هر جسم اجباری دیگر به گوشه و کنار اتاق جلوگیری به کار می آید. در صورتی که در زمستان یا این که تابستان، در محیطی که زندگی می کنید احساس ناراحتی از بابت دمای اتاق دارید، یا این که دمای خانه دچار تفاوت و تناقضات اذیت کننده است، مقصر دمپر شماست. به زیرزمین یا این که اتاق زیر شیروانی خود بروید و دمپرها را پیدا کنید. اساسی انجام این فعالیت انتقال هوا از طرز نتورک به حداکثر سرعت خود خواهد رسید. همین نوع دمپرها به خواسته انتقال جریان هوا ازفضای خارج به باطن منزل و یا این که اماکن دیگر به عمل می روند. که همین فعالیت به وسیله ی پره های تعبیه شده شکل می گیرد و همین در دست گرفتن دبی هوا در زمانه هایی که نیاز به هوا دهی در یک محدوده و یا این که در یک فصل از سال می باشد و هم به جهت در دست گرفتن شتاب و تهیه پخش هوای مناسب در انشعاب های مختلف نتورک اساسی پیدا می کند. براین اساس می توان عاقبت گرفت که دمپرهایی که تیغه موازی دارند؛ در در اختیار گرفتن میزان جریان هوا از حالت کاملا باز تا حدود هفتاد و پنج درصد، عملکرد بهتری را ارائه می دهند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بخش اعظم در آیتم دمپر بویلر لطفا به تماشا از وب سایت ما.